Výsledok:

1 ks nájdených

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie