Výsledok:

1 ks nájdených

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poprad - Veľká